BlogAk senát

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senátor

Pocit bezmoci? To teda ne!

Univerzita se zvenčí může jevit jako kolos, se kterým se jen tak nedá pohnout a který jednotlivec prakticky nemá šanci ovlivnit.

Tento pocit jsem měl po dlouhou dobu i já během svého studia, stejně tak jej cítím z mnoha mých spolužáků.

Vždy jsem se ale snažil být někým, kdo se nezalekne složitých výzev. A možná právě to, společně s mým vzrůstajícím rozhořčením nad poměry u nás na Univerzitě, vedlo k mé kandidatuře do Akademického senátu. A ta byla úspěšná.

To mi ukázalo, že nejsem jediný, komu záleží na prostředí, ve kterém studuje. Že stejné myšlenky se mnou sdílí mnoho lidí okolo. Že na to nejsme sami. Využijme toho, vzájemně se podporujme a podílejme se na utváření příjemnějšího prostředí na naší Univerzitě.

Od volby nového rektora máme nové vedení, které je studentům nakloněno, které nám naslouchá a je připraveno k debatě, jaká by Univerzita měla být a co by nám měla dávat. Tento přístup nyní přenáší břemeno na nás, na studenty, abychom jasně formulovali naše priority, ujednotili se v nich a nebáli se vyjádřit náš názor. To ale vyžaduje, aby studentská obec věděla o tom, co se na Univerzitě děje, a aby měla prostor o tom diskutovat. A právě proto jsem založil tuto stránku.

Máme možnost udělat si Univerzitu takovou, jakou ji chceme mít. Využijme příležitosti, kterou žádná generace před námi neměla. A nezapomeňte – nejste na to sami!

Zapoj se i ty - ukaž svou podporu, dostávej informace!

Spolu s prosbou o váš hlas jsem při volbách představil program nejpalčivějších problémů, které jsem si přál změnit. Beru jej jako slib, co jsem vám dal. Nechci, aby upadl v zapomnění – chci, aby bylo veřejně vidět, k čemu jsem se vám zavázal. A zároveň vás informovat, co pro splnění tohoto svého závazku dělám a co se ohledně něj děje nového.

Ještě něco tě na Univerzitě trápí? Co to je? Společně to změníme.