BlogAk senát
9.10.
2014

Říjnové zasedání: Wi-Fi na kolejích, nahrávky přednášek, ...

Včera proběhlo první zasedání Akademického senátu v tomto školním roce. Přináším z něj samé dobré zprávy. Vedení Univerzity i Senát samotný vyjadřuje postupně podporu mnoha bodům, které jsem si za své priority vytyčil já, stejně jako Studentská kurie jako celek. Rád bych využil čtenosti tohoto blogu, abych vám dal vědět, co všechno pěkného nás čeká.

Říjnové zasedání: Wi-Fi na kolejích, nahrávky přednášek, ...
Výroční zpráva UP za rok 2013, ukázka dokumentů v novém vizuálním stylu

Wi-Fi na kolejích vážně bude?

Když byste se mě ptali pár měsíců zpět, tak zrovna Wi-Fi na kolejích bych bral jako ten nejhůře dosažitelný bod programu. Proto jsem vážně překvapen, jak se tady věci hýbou. Už na minulém zasedání, tj. 4.6.2014, se totiž iniciativou Studentské kurie podařilo vydat usnesení vyjadřující podporu připojení Wi-Fi. Na včerejším jednání jsme byli všichni příjemně překvapeni, když nám byly vedením předány kalkulace nákladů a oznámeno, že už bylo zahájeno výběrové řízení pro zavedení Wi-Fi na Kolejích Generála Svobody. Pokud vše poběží hladce, tak by tyto koleje měly být připojeny již do konce roku 2014. Další koleje budou následovat a na Wi-Fi by měly být do konce roku 2015.

Náklady na zasíťování jedné koleje se pohybují mezi 1-2 miliony Kč v závislosti na rozloze té dané koleje. Veřejná zakázka na Generálky je momentálně stanovena na výši 1,2 milionu, takže se již brzy dozvíme, jestli propočty vedení sedí.

Videonahrávky přednášek

Další bod programu Studentské kurie jsem Akademickému senátu prezentoval já - apeloval jsem na vytvoření systému, do kterého bude možné umístit audiovizuální nahrávky přednášek a přes který se dostane nahrávka dostane až ke konečnému uživateli - tedy studentovi. Třeba konkrétně aula na Právnické fakultě je na nahrávání plně vybavená, a proto by bylo záhodno potenciál této investice používat.

UP má k dispozici systém E-Mentor, který je prozatím používán pro distanční vzdělávání. Byl jsem ale ujištěn panem prorektorem Bilíkem a projektovým manažerem projektu Pomezí panem doktorem Pospíšilem, že tento systém může využívat kdokoliv, kdo o to bude mít zájem. Pro pedagogy, kteří mají zájem toto vyzkoušet, už je tedy systém připraven.

Příjemně mě překvapila také aktivita Katedry historie Filozofické fakulty, protože se na ní také zdvihá iniciativa za nahrávané přednášky - ústy studentského senátora za FF Jakuba Tichého je na ní zájem o to, aby se stala jakýmsi „betatesterem" v této oblasti.

Akademický senát UP žádá vedení Univerzity o propočet nákladů a hledání optimálního řešení pro vytvoření databáze audiovizuálních nahrávek výuky a to do 31.10.2014. 

Usnesení, které jsme na včerejším zasedání schválili

Měnil se i Statut

Změnou Statutu bylo přiznáno Konfuciově akademii postavení univerzitního pracoviště. Je to zakotvení stavu, který zde již de facto existoval. Navíc jsme k tomuto zavázáni smlouvou uzavřenou mezi Univerzitou Palackého a Čínskou vládou, která tento stav předpokládala. Co se týče této smlouvy, tak ta nás zavazuje ještě k rozšíření ploch Konfuciovy akademie v roce 2017.

Další změnou je archivace všech smluv uzavíraných děkany jednotlivých fakult. Každá smlouva totiž odteď musí být v jednom originále předkládána na Právním oddělení UP. Na podnět Legislativní komise senátu byl schválen pozměňovací návrh, že toto se nebude týkat pracovněprávních smluv.

SKM nakonec stále SKM

Nakonec nedošlo k projednání organizační změny Správy kolejí a menz. Rektor totiž stáhl svůj návrh na rozdělení SKM na 2 celky: Správu stravování (SS)[1] a Správu ubytování (SU). Hlavním důvodem je odvolání ředitelky SKM.

Takováto reorganizace totiž nemá v České republice obdoby. Proto by to chtělo mít partnera pro jednání a konzultace. Návrat diskuze o této změně tedy můžeme očekávat s příchodem nového ředitele/ředitelky SKM.

Definitivní konec UPNetu?

Poté nastoupil asi nejproblematičtější bod našeho zasedání. Dopředu musím varovat, že zde Akademický senát moc udělat nemohl - v této oblasti totiž nemá pravomoc. I kdybychom totiž shledali nějaké pochybení vedení, jediná naše možnost by byla vydat usnesení, ve kterém vyjadřujeme znepokojení.

Argumenty vedení Univerzity ale byly velice racionální, a proto z mého pohledu nic takového nebylo nutné. Hlavními důvody zrušení UPNetu totiž jsou:

  1. Výhrady CESNETu (sdružení právnických osob založených českými veřejnými vysokými školami; provozovatel sítě Eduroam), že UPNet využívá jejich konektivity. V podstatě to dospělo do situace, kdy to bylo buď UPNet, anebo CESNET. A v ten moment byla volba vedení jasná.
  2. Dále je u UPNetu podle vedení problematické, že není možné sledovat, jaká zařízení se na něj připojují (tedy se mohou připojit nejen počítače, ale i mobily, tablety, herní konzole, ...). Vytváří to tedy bezpečnostní hrozbu, protože Centrum výpočetní techniky vůbec nemůže zjistit, co vůbec danou síť tvoří. Navíc to souvisí s dalším bodem
  3. Ve smlouvě o užívání UPNetu je stanoveno, že se smí používat výhradně pro studijní a pracovní činnosti. Z dat se ale zjistilo, že průměrný zaměstnanec doma využívá 3x více dat než v práci. To naznačuje, že je tato síť využívána i z jiných účelů než pracovních a pravděpodobně i že je používána i ostatními členy domácnosti. Dochází tedy k masovému porušování této klauzule ve smlouvě.
  4. Celý projekt UPNetu je navíc ekonomicky velice nevýhodný. Čísly to sice vypadá, že je UPNet v zisku, jenže do těchto čísel nejsou započítány náklady na pronájem prostoru od Fakultní nemocnice na umístění vysílače, umořování nákladů na pořízení antén na počátku projektu, náklady na platy zaměstnanců starajících se o evidenci a připojování uživatelů, tedy o běžnou administraci. Po započtení těchto a ještě dalších proměnných je UPNet v hlubokém mínusu.[2] 

 

Během zasedání nás ještě navštívil předseda Rady vysokých škol doc. Jakub Fišer s předsedou Legislativní komise v téže organizaci - Markem Hodulíkem. Podali nám zprávu o činnosti Rady vysokých škol a prezentovali změny přinášené novelou zákona o vysokých školách.

Tolik tedy včerejší zasedání. Účast veřejnosti byla poměrně vysoká, ovšem zejména ze strany zaměstnanců Správy kolejí a menz. Nezbývá mi než doufat, že se mezi námi příště objeví i pár studentů.

 

Footnotes

  1. ^ Když už jsme u toho, že se to odkládá, možná by to chtělo znovu promyslet název. Jinak totiž hrozí újma na egu kuchařů v Menze, když se rozjede hláška, že nám vaří „esesáci". :-)
  2. ^ Přesná čísla by mi měla dorazit během dneška. Případným zájemcům je velice rád poskytnu.
Tagy: zápisy ze zasedání, univerzitní politika, Univerzita Palackého, akademický senát