BlogAk senát
3.1.
2015

Prosincové zasedání: Za kamna nevlezem, do Velké Bystřice pojedem...

Poslední zasedání akademického senátu bylo výjimečné. A to hned z několika hledisek. Jednak se nekonalo v budově rektorátu v Olomouci, ale jako úplně první zasedání akademického senátu v historii bylo výjezdní – jednali jsme v hotelu Zámek ve Velké Bystřici. Další výjimečnost tohoto zasedání byla v tom, že se zde pouze nejednalo, ale byla zde i poměrně dlouhá část obsahující workshopy o tom, jak univerzita funguje, jak se financuje, jaké jsou její současné výzvy.

Prosincové zasedání: Za kamna nevlezem, do Velké Bystřice pojedem...

Vzhledem k tomu, že zasedání bylo dvoudenní, i množství představené a projednané agendy je velké. Budu z něj tedy vybírat to, co beru jako důležité a pro vás zajímavé.

Public Relations a propagace Univerzity Palackého

Pro běžného studenta asi taková nejzajímavější věc, o které se poslední semestr horečně mluví, je kolekce vlastního oblečení a dalších propagačních předmětů Univerzity Palackého. Na zasedání měl svůj workshop pan prorektor Petr Bilík a jeho workshop byl z mého pohledu nejlepší.

Konečně jsme se totiž dočkali komplexního představení jak nového vizuálního stylu a kolekcí univerzitních výrobků, tak i způsobu, jak se univerzita snaží působit navenek, jak organizuje projekty a aktivity v Olomouci, jak se snaží udržet v kontaktu se svými absolventy.

O tom všem už bylo řečeno mnoho, proto jsem se rozhodl tento komentář nepsat jako zdrcující výčet. Místo toho jsem se rozhodl vytvořit malý rozcestník, kde si vše můžete prohlédnout. Některé věci snad dokonce ani nebyly nikde představené veřejně, takže mockrát děkuji panu prorektorovi Bilíkovi za poskytnutí všech prezentací a materiálů.

Zde je malý rozcestník:

Město je Univerzita,
Univerzita je Město

Uni Wear City
(kolekce oblečení)

Propagační předměty

Jednotný vizuální styl

 

K těmto odkazům doplním pouze jednu myšlenku, která mě velice zaujala: Vedení UP v poslední době dělá vše s vědomím toho, že univerzita je město a město je univerzita. To je skvělá myšlenka a až nyní si uvědomuji, jak moc funguje a jak moc na mě působí. 

Metodika rozdělování příspěvků od Ministerstva školství

Na pořad jednání už konečně došlo i schvalování dlouho očekávané metodiky pro financování centrálních jednotek, o čemž už jsem psal v mém předchozím článku. Na minulém zasedání už totiž rektor představil model flat rate, který by se dal přirovnat k rovné dani - všechny fakulty by odvedly z některých svých příjmů jednotně stanovené procento.

Metodika flat rate by ovšem byla velmi nevýhodná (někteří říkají, že dokonce likvidační) pro malé a rozvíjející se fakulty. Nakonec tedy rektor ze své strany udělal ústupek a navrhnul senátu kromě čistého flat ratu také variantu B, která byla akademickým senátem po dlouhé diskuzi schválena. Tato druhá varianta obnáší to, že z 90 % zde budeme mít flat rate (který bude rovnou měrou „danit" pouze dva příspěvky od Ministerstva školství - příspěvek na studenty a příspěvek na institucionální financování), dalších 5 % odvedou fakulty ze svých režií z minulého roku a posledních 5 % je zdanění veškerých výnosů každé fakulty z minulého roku.

Je to kompromis, díky kterému budou větší fakulty ještě nějakou dobu platit poměrně více než fakulty malé. V následujících letech by ale přesto rektor rád přešel na čistý flat rate. Vzhledem k složitosti tohoto tématu bych rád napsal ještě jeden článek, ve kterém se budu detailněji věnovat pouze metodice rozdělování prostředků.

Metodika rozdělování příspěvku byla tedy schválena ve své variantě B - a to 18 hlasy, dva senátoři se hlasování zdrželi. Já jsem hlasoval pro přijetí a to zejména z důvodu, že tuto variantu podporuje i vedení Právnické fakulty a varianta flat rate mi připadá transparentnější a spravedlivější než stávající způsob rozdělování.

Dále se také rozhodovalo o zřízení solidárního fondu, ve kterém budou k dispozici prostředky, pokud by se některá z fakult dostala z jakýchkoli důvodů do finančních problemů. Pro toto usnesení opět hlasovalo kladně 18 senátorů, dva se zdrželi.

Dlouhodobý záměr Univerzity Palackého

Jen co jsme na minulém zasedání akademického senátu schválili aktualizaci dlouhodobého záměru, už se tím tématem musíme zabývat znovu. Nyní se ale jedná o dlouhodobý záměr na roky 2016-2020.

Dlouhodobý záměr beru jako klíčový dokument pro fungování univerzity. Z toho důvodu jsem vyjádřil svůj zájem stát se členem komise pro jeho vypracování. Studentská kurie mě v mé kandidatuře podpořila a stal jsem se tedy zástupcem studentů v této komisi.

O tom, co budeme v komisi projednávat a o veškerých aktualitách vás budu informovat.

Co nás čeká v letech následujících?

Prioritně se nyní bude rekonstruovat kuchyně Hlavní menzy UP, protože už přestává vyhovovat standardům na ni kladeným. Rekonstrukce by měla stát asi 20 milionů korun, které půjdou z rozpočtu Správy kolejí a menz. Z univerzitního rozpočtu ale prozatím dostanou půjčku, protože současná situace SKM neumožňuje uhradit celou tuto částku. Vedení univerzity považuje za vhodnější, pokud to vyřešíme takto a nebude nutné si půjčovat peníze odněkud zvenku.

Dále se na vedení velmi řeší, co dělat se Sportovní halou UP, protože to je už 40 let stará budova a začíná se pomalu rozpadat.

Pro nás právníky je hodně důležitá budova Envelopy, protože ta by se naší fakultě velice hodila. Dlouhodobě se totiž potýkáme s nedostatkem místa a obsazeností učeben. Právnická fakulta by tedy právě budovu Envelopy alespoň částečně ráda použila pro sebe. Z vyjádření rektora to ale nevidím jako moc pravděpodobné. Oprava této budovy by podle něj stála 250 milionů a bylo neprozřetelné ji vůbec kupovat.

A co studenti?

Studentskou rubriku jsme si na tomto zasedání vzali na starost já a místopředseda za studenty Josef Kaštil. Mluvili jsme jednak o rekonstrukci na Neředíně, která je dost hlučná a snižuje kvalitu ubytování na tamních kolejích. Já jsem dále nadhodil téma špatně fungujících sprch na Kolejích 17. listopadu.


Toto je to nejdůležitější, co se na zasedání akademického senátu stalo. Více se mi toho už do tohoto příspěvku při zachování jeho rozumné délky nevešlo. O některých tématech ještě napíšu samostatné články.

Jinak bych vám všem chtěl poděkovat za všechny podněty a připomínky, které mi od vás v minulém roce dorazily. Někteří z vás se hodně rozjeli a co týden mě „bombardují" dalšími a dalšími stížnostmi a žádostmi. Za to jim velmi děkuji a doufám, že je jsem schopen uspokojivě řešit. Za vaši aktivitu a všechno, co pro Univerzitu Palackého děláte, jsem moc rád a doufám, že se nám tady na Univerzitě Palackého bude díky ní žít a studovat mnohem lépe.

Mnoho štěstí do roku 2015 vám přeje,

Tagy: Univerzita Palackého, akademický senát, univerzitní politika, zápisy ze zasedání