BlogAk senát

akademicka samosprava tag

Na závěr mého mandátu

Jak už mnozí z vás ví, v červnu jsem dokončil studium na Právnické fakultě UP. Tím mi zaniknul mandát akademického senátora fakultního senátu. Nicméně jsem si podal přihlášku k doktorskému studiu. Dlouhou dobu jsem se rozhodoval, jak to se studiem udělat. Nakonec jsem se rozhodl ke studiu nenastoupit. V souvislosti s tím se nebude aplikovat procedura z volebního a jednacího řádu – tedy že v případě zapsání do dalšího stupně studia mandát univerzitního akademického senátora nezaniká. K dnešnímu dni tak již nejsem senátorem ani jednoho z akademických senátů a v následujících dnech doručím svoje rezignace na všechny univerzitní posty – člena komise pro informační technologie UP, ekonomické komise UP a člena kolegia děkanky Právnické fakulty.

žádný komentář Číst dál...
Přezkum hodnocení zkoušky - noční můra studenta?

Mnoho z vás se účastnilo setkání studentské obce, které jsem společně s ostatními studentskými senátory Právnické fakulty UP uspořádal 16.02.2015. Jeden z probíraných bodů se týkal Pravidel pro přezkum studijního výsledku vydaných panem prof. Telcem jakožto vedoucím Katedry soukromého práva a civilního procesu. Nyní vám konečně mohu přinést výsledky diskuze s panem profesorem, kterou jsme s ním minulý týden na toto téma vedli.

žádný komentář Číst dál...